Om Melatonin

Om Melatonin…

Om lugnande medel

Preparat som används som lugnande

Antidepressiva:
Amitritylin – https://en.wikipedia.org/wiki/Amitriptyline – Anafranil, TCA
Bupropion – https://en.wikipedia.org/wiki/Bupropion – Voxra, NDRI
Citalopram – https://en.wikipedia.org/wiki/Citalopram – Cipramil, SSRI
Duloxetin – https://en.wikipedia.org/wiki/Duloxetine – Cymbalta, SNRI
Ecitalopram – https://en.wikipedia.org/wiki/Escitalopram – Cipralex, SSRI
Fluoxetin – https://en.wikipedia.org/wiki/Fluoxetine – Fontex, SSRI
Mirtazapin – https://en.wikipedia.org/wiki/Mirtazapine – Remeron, NaSSA
Nortriptylin – https://en.wikipedia.org/wiki/Nortriptyline – Sensaval, TCA
Paroxetin – https://en.wikipedia.org/wiki/Paroxetine – Seroxat, SSRI
Sertralin – https://en.wikipedia.org/wiki/Sertraline – Zoloft, SSRI
Venlafaxin – https://en.wikipedia.org/wiki/Venlafaxine – Efexor, SNR

Antihistaminer:
Alimemazin – https://en.wikipedia.org/wiki/Alimemazine – Theralen
Hydroxyzin – https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxyzine – Atarax
Prometazin – https://en.wikipedia.org/wiki/Promethazine – Lergigan

Bensodiazepiner:
Alprazolam – https://en.wikipedia.org/wiki/Alprazolam – Xanor
Diazepam – https://en.wikipedia.org/wiki/Diazepam – Stesolid
Klonazepam – https://en.wikipedia.org/wiki/Clonazepam – Iktorivil
Lorazepam – https://en.wikipedia.org/wiki/Lorazepam -Temesta
Oxazepam – https://en.wikipedia.org/wiki/Oxazepam – Sobril

Övriga lugnande:
Fenobarbital – https://en.wikipedia.org/wiki/Phenobarbital – Fenemal
Gabapentin – https://en.wikipedia.org/wiki/Gabapentin – Neurontin
Klometiazol – https://en.wikipedia.org/wiki/Clomethiazole – Heminevrin
Pregabalin – https://en.wikipedia.org/wiki/Pregabalin – Lyric

Recension: Imovane/Zopiklon & Stilnoct/Zolpidem

FASS, Zopiklon Pilum 7,5 mg: https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20081114000012

FASS, Zolpidem Orifarm 10 mg: https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20051008000022

Wikipedia, Zopiclone: https://en.wikipedia.org/wiki/Zopiclone

Wikipedia, Zolpidem: https://en.wikipedia.org/wiki/Zolpidem

Wikipedia, Zaleplon: https://en.wikipedia.org/wiki/Zaleplon

Möjlig biverkan…? https://www.expressen.se/gt/tog-en-somntablett–och-vaknade-pa-e18/